top of page
Search
  • Arta Citko

Nacionālā meistarklase

Meistarklases Suzuki pasaulē ir motivējošs un iedvesmojošs pasākums. Meistarklasēs var piedalīties visi Suzuki audzēkņi – gan iesācēji, gan pieredzējuši audzēkņi vēlīnā Suzuki repertuārā.


Latvijas nacionālo Suzuki meistarklasi organizē Latvijas Suzuki Asociācija.


Nacionālajā meistarklasē piedalās Suzuki audzēkņi kopā ar vecākiem un Suzuki skolotāji. Meistarklasēs notiek individuālās un grupu nodarbības audzēkņiem, koncerti, lekcijas un diskusijas par Suzuki metodi vecākiem, vērošana skolotājiem un Suzuki skolotāju mācības. Nodarbības vada ESA Suzuki eksperti un pieredzējuši Suzuki skolotāji no dažādām Eiropas un pasaules valstīm.


Pirmā Latvijas Suzuki nacionālā meistarklase notika 2015.gada vasarā, Engurē, turpmākās meistarklases ir notikušas ik pa diviem gadiem, t.i. 2017. un 2019.gadā. Tā ir pilna laika meistarklase 4-6 dienu garumā ar nakšņošanu meistarklases norises kompleksā. LvSA biedri, piedaloties Latvijas nacionālajā meistarklasē, saņem dalības maksas atlaidi.


Nacionālo meistarklasi Suzuki ģimenes mēdz dēvēt dēvēt par vasaras nometni, jo tajās valda nometnēm raksturīga gaisotne - mācīšanās, kopā būšana, piedzīvojumi, atklājumi, draudzēšanās, jaunas iepazīšanās un satikšanās.


#meistarklase

15 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page