LvSA struktūra

LvSA augstākā lēmējinstitūcija ir Lielsapulce, kas notiek reizi gadā.  

2021.gada Lielsapulce notika 20.martā tiešsaistē.

Asociāciju ikdienā vada un pārstāv Valde:

Kristīne Rāviņa

Prezidente un klavieru skolotāju mācību organizatore

Sallija Bankevica

Vice-Prezidente, LvSA pārstāve ESA un čella skolotāju mācību organizatore

Nataļja Grigoroviča-Skarbinika 

Vijoles skolotāju mācību organizatore

Signe Knipše 

Biedru reģistra un mājas lapas administratore

Una Raumane

Suzuki žurnāla redaktore

LvSA valdi ar padomdevēja funkciju atbalsta Skolotāju padome:

Tamāra Gžibovska

klavieres

Māra Sirmā

klavieres

Liene Broka

vijole

Sallija Bankevica

čells