top of page

LvSA struktūra

LvSA augstākā lēmējinstitūcija ir Lielsapulce, kas notiek reizi gadā.  

2024.gadā Lielsapulce notika 23. martā. 

Asociāciju ikdienā vada un pārstāv Valde:

Sallija Bankevica

Prezidente un LvSA pārstāve ESA un čella skolotāju mācību organizatore

Signe Knipše

Viceprezidente, biedru reģistra administratore

Nataļja Grigoroviča-Skarbinika 

Vijoles skolotāju mācību organizatore

Liene Broka - Selecka 

Vijoles skolotāja

Una Raumane

Suzuki žurnāla redaktore un mājaslapas administratore

LvSA valdi ar padomdevēja funkciju atbalsta Skolotāju padome:

Tamāra Gžibovska

klavieres

Māra Sirmā

klavieres

Liene Broka - Selecka

vijole

Diāna Ulase

čells

bottom of page