LvSA struktūra

LvSA augstākā lēmējinstitūcija ir Lielsapulce, kas notiek reizi gadā. Nākamā Lielsapulce plānota 2021.gada 20.martā tiešsaistē.

Asociāciju ikdienā vada un pārstāv Valde:

Kristīne Rāviņa

Prezidente un klavieru skolotāju mācību organizatore

Sallija Bankevica

Vice-Prezidente, LvSA pārstāve ESA un čella skolotāju mācību organizatore

Nataļja Grigoroviča-Skarbinika 

Vijoles skolotāju mācību organizatore

Signe Knipše 

Biedru reģistra un mājas lapas administratore

Una Raumane

Suzuki žurnāla redaktore

LvSA valdi ar padomdevēja funkciju atbalsta Skolotāju padome:

Tamāra Gžibovska

klavieres

Māra Sirmā

klavieres

Liene Broka

vijole

Sallija Bankevica

čells

"Katrs bērns ir brīnišķīga, vērtību pilna būtne. Lūdzu, audziniet un rūpējieties par savu bērnu, un atrodiet labākos veidus, kā to darīt." 

Šiniči Suzuki

Stirnu iela 37A-62, Rīga
LV-1084, Latvija

  

lvsuzukia@outlook.com
 

Kā varam palīdzēt?

© 2021 Latvijas Suzuki Asociācija

Lapu izstrādāja Arta Citko

  • Facebook