top of page

Suzuki metode pasaulē

Starptautiskā Suzuki Asociācija

 

suzuki-world-map-2.png

Starptautiskā Suzuki Asociācija (ISA) ir galvenā jeb jumta Suzuki organizācija pasaulē. Tās būtiskākais uzdevums ir būt par Suzuki pasaules koordinācijas centru un aizsargāt „Suzuki” vārda autortiesības. 

ISA ir organizāciju organizācija – tās biedri ir piecas reģionālās Suzuki Asociācijas:

 

Eiropas Suzuki Asociācija

Eiropas Suzuki Asociācijas (ESA) darbības zona ir Eiropa, Āfrika un Tuvie austrumi. Eiropas Suzuki Asociācijā ietilpst 25 nacionālās Asociācijas, to skaitā arī Latvijas Suzuki Asociācija. LvSA pārstāvis ESA vienlaikus ir arī ESA valdes loceklis.

 

ESA izstrādā Eiropas Suzuki skolotāju mācību vadlīnijas un eksaminācijas kārtību. Tādējādi, LvSA organizētās Suzuki skolotāju mācības ir akreditētas Eiropas līmeņa studijas, kuru noslēgumā skolotājs saņem ESA kvalifikācijas sertifikātu.

 

Skolotāja piederība Latvijas Suzuki Asociācijai, vienlaikus nodrošina viņa piederību arī Eiropas Suzuki Asociācijai un caur to arī Starptautiskajai Suzuki Asociācijai.

europeansuzuki.org

Suzuki mācību fonds

Suzuki mācību fonds ir neatkarīga labdarības organizācija, kas atbalsta Eiropas Suzuki Asociācijas misiju – veicināt kvalitatīvu Suzuki mācību pieejamību bērniem ESA reģionā. 

Fonds savu darbību koncentrē uz Suzuki skolotāju mācību projektu atbalstīšanu. Visi minētie projekti notiek kvalificētu ESA Suzuki ekspertu vadībā un saskaņā ar ESA skolotāju mācību vadlīnijām.

Fonda vienīgie ieņēmumi ir ziedojumi.

suzukiteachingtrust.org

bottom of page