top of page

Skolotāju privātprakses

Bērni var apgūt Suzuki klavierspēli, vijoļspēli un čella spēli gan studijās, gan skolotāju individuālās privātpraksēs.

Jelgavas

Suzuki studija

Skolotāji, kontakti, adreses utt

Rīgas

Suzuki studija

Skolotāji, kontakti, adreses utt

Individuālas

Suzuki prakses

Skolotāji, kontakti, adreses utt

Gan Eiropas valstīs, gan Latvijā Suzuki skolotāji savas prakses visbiežāk īsteno privātpraksēs.

Lai Latvijā uzsāktu darbību privātpraksē, ir nepieciešams saņemt pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikātu, ko izsniedz Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD).

Sertifikāts apliecina, ka skolotājs ir ieguvis pedagoga privātprakses uzsākšanas tiesības pedagoga izstrādātās (piemēram, interešu izglītības vai pieaugušo neformālās izglītības) programmas īstenošanai privātpraksē.

Suzuki programma Latvijā šobrīd tiek īstenota kā interešu izglītība vai pieaugušo neformālā izglītība. 

Visi Latvijas Suzuki skolotāji, neatkarīgi no tā, kādu instrumentu un kurā vietā māca, sadarbojas, dalās ar idejām, atbalsta un respektē viens otru, kopā veidojot savu īpašo Suzuki skolotāju kopienu.

privatprakses.jpg
bottom of page