top of page

Mediji un citi avoti

Viens no LvSA uzdevumiem ir veicināt informācijas pieejamību sabiedrībā par Suzuki metodi.

Iepazīstinot ar Suzuki metodi, pirmie Suzuki skolotāji vēl pirms LvSA dibināšanas ir organizējuši seminārus, koncertus un meistarklases, kā arī aicināti uzstāties un stāstīt par Suzuki metodi Latvijas mūzikas skolu skolotāju tālākizglītības kursos visos Latvijas reģionos.

 

2013.gadā LvSA organizēja „Suzuki Iepazīšanās dienu” mūzikas skolu klavieru, vijoles un čella skolotājiem Suzuki skolotāju mācību uzsākšanai. Zamāk ieskats pasākumā.

Suzuki audzēkņu koncerts 

Suzuki lekcija

Atklātās Suzuki nodarbības
 

Par Suzuki metodi Latvijas medijos

LTV raidījums “Šeit un tagad” 2011.gadā

Raidījuma ieraksts DVD formātā pieejams LvSA bibliotēkā.

 

LR1 “Ģimenes studija” 2012.gadā

Klausīties LR arhīvā

 

LMIIVA metodiski informatīvais izdevums „Partita” 2019.gadā. 

LvSA skolotāji prezentēja Suzuki metodi Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu vadītāju asociācijas (LMIIVA) konferencē. Konferences prezentāciju, kas publicēta arī „Partitā”, skatīt šeit: lmiia.lv/index.php/konference

bottom of page