top of page

Suzuki skolotāju mācības

Suzuki skolotāju mācību organizēšana ir viens no galvenajiem LvSA uzdevumiem.

KKK_5546.jpg

LvSA organizē klavieru, vijoles un čella skolotāju mācības. Mācības notiek saskaņā ar Eiropas Suzuki Asociācijas vadlīnijām.

Lai iegūtu Eiropas Suzuki Asociācijas (turpmāk - ESA) Suzuki skolotāja kvalifikāciju, skolotājiem jāpiedalās mācībās, apgūstot ESA skolotāja mācību kursu un nokārtojot ESA kvalifikācijas eksāmenu katrā mācību līmenī.

ESA vadlīnijas

Suzuki skolotāju mācību kursa saturs (fragments no Skolotāju mācību rokasgrāmatas):

 1. Suzuki filozofijas studijas.

 2. Sava instrumenta spēles pilnveide, īpašu uzmanību pievēršot tādai tehnikai, toņa veidošanai un skaņas kvalitātei, kas ir būtiska, mācot bērnus agrīnā vecumā. 

 3. Pakāpeniska Suzuki pamatrepertuāra mācīšanas paņēmienu un mācīšanas psiholoģijas apguve.

 4. Individuālo un grupu nodarbību struktūra.

 5. Individuālo un grupu nodarbību vērošana pie kvalificētiem ESA Suzuki skolotājiem.

 6. Bērnu mācīšana mentora vadībā.

 7. Lekcijas un diskusijas par bērna attīstību, galveno uzmanību pievēršot vecāku/bērnu savstarpējām attiecībām.

 8. Solo uzstāšanās.

 9. Diskusijas.

 10. Rakstisks darbs (eseja) katra mācību līmeņa ietvaros.

ESA vadlīnijas
LVSA-www-13.png

Kā notiek mācības

Suzuki skolotāju mācības ir pēctecīgas ilgtermiņa studijas, kas sakārtotas piecos satura apguves līmeņos – no pirmā līdz piektajam līmenim. 

Viens mācību līmenis ilgst vidēji 1-2 gadus. Mācību apjoms vienā līmenī ir 100-120 stundas, kas sakārtotas 5-7 mācību sesijās, katra sesija 2-4 dienu garumā. Mācību sesijas visbiežāk notiek sestdienās, svētdienās, dažreiz skolu brīvlaikos. Dalība Nacionālajā meistarklasē Latvijā vai kādā citā Eiropas valstī ir skolotāju mācību kursa sastāvdaļa. 

Mācības vada akreditēti ESA eksperti. Mācības notiek angļu valodā. Ja nepieciešams, tiek nodrošināts tulkojums.

Mācību līmeņa noslēgumā ir eksāmens, kuru nokārtojot, skolotājs saņem ESA kvalifikācijas sertifikātu atbilstoši apgūtajam līmenim. Iegūstot ESA 1.līmeņa kvalifikāciju, skolotājs iegūst tiesības saukt sevi par Suzuki skolotāju un uzsākt savu Suzuki praksi.

Kā notiek mācības

Mācību saturs

Skolotāji mācās īstenot Suzuki metodi mūzikas izglītībā un vienlaikus attīsta gan savas instrumenta spēles prasmes, gan mācīšanas prasmes.

Skolotāji apgūst prasmes strādāt ar agrīna vecuma bērniem, mācās iekļaut mācību procesā vecākus un kopā veidot bērnu muzikālo izaugsmi pozitīvā, atbalstošā mācību vidē.

Skolotāji pilnveido savas instrumenta spēles prasmes, muzikālo atmiņu, toņa veidošanas prasmes, tehniku un izpildījumu, lai ar pārliecību demonstrētu šīs prasmes saviem audzēkņiem.

 

Skolotāju mācību procesā liela uzmanība tiek veltīta tādiem mācīšanās paņēmieniem kā vērošana un bērnu mācīšanas prakse - tā ir vērtīga iespēja mācīties no pieredzējušiem Suzuki kolēģiem, gūstot konstruktīvu atgriezenisko saiti un idejas savam darbam.

Mācību tēmu piemēri

 • Suzuki filozofija

 • Dzimtās valodas apguves metodoloģija

 • Nodarbību vērošana

 • Instrumenta spēles pilnveide un demonstrēšana

 • Tehnika un toņa veidošana

 • Muzikālā atmiņa

 • Dzirdes uztvere un spēle pēc dzirdes

 • Bērnu klausīšanās spēju attīstība

 • Stāja un ķermeņa izjūta

 • Grupu nodarbības

 • Repertuāra studijas – mācību paņēmienu un atsauču sistēma

 • Nošu apguve un mūzikas teorijas prasmes

 • Vecāku izglītība

 • Darbs ar pirmskolas vecuma bērniem

 • Suzuki prakses veidošana

 • Ansamblis

Mācību saturs

Pieteikšanās

Lai uzsāktu Suzuki skolotāju mācības, skolotājam:

 • jābūt profesionālai mūzikas izglītībai un skolotāja kvalifikācijai attiecīgā instrumenta spēles mācīšanā,​

 • jāizpilda CV un motivācijas vēstule (kādēļ vēlos kļūt par Suzuki skolotāju) un jānosūta uz e-pastu: lvsuzukia@outlook.com

 • jāpiedalās intervijā un jāsagatavo noklausīšanās programma.

Intervija un noklausīšanās

Intervija ir iepazīšanās un saruna ar savu ESA ekspertu.

Noklausīšanās programma:

2 dažāda rakstura skaņdarbi, abus skaņdarbus vēlams spēlēt no galvas (tikai ESA ekspertam, ne publiski).

Pieteikšanās

Sagatavošanās pirmajai mācību sesijai

 1. Izlasi Šiniči Suzuki grāmatu „Nurtured by Love”

 2. Klausies Suzuki mācību ierakstus un, cik iespējams, bez nošu lietošanas, pēc dzirdes apgūsti Suzuki 1.grāmatas skaņdarbus.

 3. Iepazīsti Suzuki repertuāru visās Suzuki pamatrepertuāra grāmatās.

 4. Klausies Suzuki mācību ierakstus ikdienā.

 5. Iegādājies oriģinālos Suzuki nošu krājumus (New International Edition).

LVSA-www_skolotaji.png
Sagatavošanās pirmajai mācību sesijai
bottom of page