top of page

Vecāku loma

Vecāku izglītība un iesaistīšana ir viens no Suzuki metodes pamatprincipiem.

Skolotājs un vecāki saskaņā ar Suzuki pieeju ir partneri bērna izglītošanā un audzināšanā, kopā veido pozitīvu, atbalstošu vidi nodarbībās, pasākumos un ģimenē, cildeni un godbijīgi izturas pret bērnu.

 

Suzuki skolotājs iepazīstina vecākus ar Suzuki filozofijas, metodes un pedagoģiskās sistēmas principiem.  Vecāki kļūst par skolotāja palīgu un atbalstu, veidojot klasiskās mūzikas klausīšanās vidi mājās, piedaloties nodarbībās un atzīmējot skolotāja norādījumus un uzdoto mājas darbu, iedibinot mājās regulāras vingrināšanās un klausīšanās paradumus, uzturot labā stāvoklī savu mūzikas instrumentu. 

LVSA-www_vecaka-loma.png
bottom of page