top of page

Agrīns sākums

 

Lai arī nekad nav par vēlu mācīties pēc Suzuki metodes, mācības ir ieteicams uzsākt pirms 5 gadu vecuma. Bērni agrīnā vecumā attīstās ļoti strauji un Suzuki ticēja, ka to nevajadzētu atstāt bez ievērības. Viņš uzskatīja, ka bērni šajā laikā ir jālolo ar mīlestību un īpašu gādību. 

KKK_3682.jpg
Agrīns sākums
KKK_3672.jpg

Vērošana ir mācīšanās

 

Audzēkņi nāk pie skolotāja uz nodarbībām un vēro, kā mācās citi bērni. Bieži vien iesācēji vēro citus bērnus pat gadu pirms paši uzsāk spēlēt. Tas mudina viņus tiekties pēc tā, ko spēj citi bērni, kā arī kopš agras bērnības pieradina pie publiskas uzstāšanās.

Vērošana

Mūzikas klausīšanās

 

Audzēkņi klausās apgūstamo skaņdarbu ierakstus krietnu laiku pirms uzsāk mācīties tos spēlēt. Suzuki uzskatīja, ka līdzīgi kā tradicionālajā izglītībā, kad bērni mācās lasīt tikai pēc tam, kad vairākus gadus jau tekoši prot runāt, arī mūzikā, bērni būtu jāiepazīstina ar nošu rakstu tikai tad, kad viņi jau pietiekami ilgu laiku prot spēlēt mūzikas instrumentu. Klausīšanās attīsta izsmalcinātu dzirdi, kas spēj uztvert smalkas toņa nianses, un ļauj bērnam spēlēt ar lielāku jutību.

KKK_5032.jpg
Mūzikas klausīšanās

Vecāku atbalsts ir izšķirošs

 

Vecākiem Suzuki izglītībā ir aktīva loma. Vecāki apmeklē nodarbības, veic pierakstus un palīdz bērniem vingrināties mājās. Īpaši pirmajos gados palīdzot pilnā mērā, šāds vecāku atbalsts bērna mūzikas izglītībā ir izšķirošs. Vecākiem nav nepieciešams prast spēlēt mūzikas instrumentu. Skolotājs parādīs visu nepieciešamo, lai vecāki varētu palīdzēt savam bērnam. Bieži vien, šī procesa iedvesmoti, vecāki piesakās mācīties mūzikas instrumentu arī paši.

Vecāku atbalsts

Ceļš uz meistarību

 

Suzuki metodē audzēkņi turpina pilnveidot skaņdarbus vēl krietnu laiku pēc tam, kad ir labi apguvuši skaņdarbu tekstu. Spēja nospēlēt skaņdarbu no galvas ir uzskatāma par starta punktu, lai izkoptu tehniku un muzikalitāti. Atkārtojot un paturot repertuārā vecos skaņdarbus, audzēkņi neizjūt grūtības tos nospēlēt, tāpēc var koncentrēties, lai apgūtu tajos jaunus tehniskos paņēmienus vai sasniegtu augstāku meistarību jau agrāk apgūtās prasmēs. 

meistariba.jpg
Meistarība
KKK_3725.jpg

Vienots repertuārs

 

Visi Suzuki audzēkņi apgūst repertuāru vienā noteiktā pēctecībā. Katram Suzuki instrumentam ir izstrādāts savs pamatrepertuārs no iesācēja pirmajiem soļiem (Suzuki repertuārā tās ir variācijas „Spīdi, mazā zvaigznīte”) līdz klasiskās mūzikas repertuāra pērlēm. 

Repertuārs

Grupu nodarbības

 

Līdztekus individuālām nodarbībām, Suzuki audzēkņi reizi nedēļā mācās arī grupās. Grupās bērni gūst labumu no kopā muzicēšanas sociālajiem aspektiem, mācās no atšķirīgām un reizēm augstāka līmeņa grupas biedru prasmēm. Muzicējot grupās, bērni atbrīvojas un ļauj savam individuālajam tonim iekļauties kopējā skanējumā.

IMG-20210104-WA0005.jpg
IMG-20210104-WA0012.jpg

Vingrināšanās

 

Bērni iemācās brīvi runāt savā dzimtajā valodā tāpēc, ka dzird šo valodu un runā tajā katru dienu. Tāpat arī mūzikā būtu jāvingrinās katru dienu. Protams, ka šāda uzņēmība un apņemšanās ir grūti izpildāma, un Suzuki to saprata. Tāpēc viņš mēdza teikt: „Vingrinies tikai tajās dienās, kad tu ēd.”

Uzstāšanās

 

Bērni pierod uzstāties publikas priekšā pateicoties tam, ka viņu individuālās nodarbības regulāri kāds vēro. Suzuki audzēkņiem ir iespēja spēlēt ne tikai sava skolotāja rīkotos koncertos, vai grāmatas spēlēšanas svētkos, bet uzstāties arī vietējos, citu skolotāju pasākumos, kā arī Latvijas Suzuki Asociācijas organizētajā Izlaiduma koncertā un nacionālajā meistarklasē. Suzuki audzēkņi var piedalīties un uzstāties arī dažādos starptautiskos Suzuki pasākumos. Tādējādi Suzuki audzēkņi visā pasaulē var sazināties vienā mūzikas valodā.

Zsv koncerts_Liene, Sallija.jpg
Grupu nodarbības
Vingrināšanās
Uzstāšanās

Suzuki skolotāji

 

Suzuki skolotājs prot ne tikai spēlēt savu mūzikas instrumentu, bet Suzuki skolotāju mācībās ir apguvis, „kā mācīt” Suzuki metodi savā instrumenta spēlē. Skolotājiem ir jāapgūst viss Suzuki repertuārs gan uzstāšanās kvalitātē, gan mācību metodikas jomā. Skolotāji mācībās apgūst arī bērna attīstības psiholoģiju, galveno uzmanību pievēršot bērnu/vecāku savstarpējām attiecībām.

Skolotāji

Mīlestība

 

Savu mācību metodi Suzuki ir aprakstījis grāmatā, atklājot gan to, kā viņš šo metodi ir attīstījis, gan arī savu audzēkņu panākumus. Grāmatas nosaukums ir „Nurtured by Love” (latviski būtu „Audzināti mīlestībā”).

„Audzināti” – jo Suzuki ticēja, ka visiem bērniem piemīt muzikālās spējas, un viņš palīdzēja bērniem izpaust to, kas viņiem jau piemita.

„Mīlestībā” – jo Suzuki mūzikas mācība nav par profesionālu mūziķu radīšanu vai prasmju apguvi. Runa ir par apbrīnojamiem rezultātiem, ko var sasniegt, ja sapratne, jutīgums un disciplīna tiek apvienoti kopā vienā veselumā. Tā „līme”, kas savieno šos dažādos elementus, pēc Suzuki domām, ir mīlestība.

Mīlestība
bottom of page