top of page

Bibliotēka

LvSA katru gadu iepērk Suzuki grāmatas, notis, ierakstus un citu ar Suzuki metodi saistītu mācību literatūru. Zemāk uzskaitītie LvSA bibliotēkas krājumi ir pieejami visiem Asociācijas biedriem. Par tiem rūpējas Evijas mamma Līga Brikmane.

Lai saņemtu kādu no uzskaitītajiem materiāliem, sazinies ar

liga.brikmane@projekti.lv

Grāmatas

Lai ieskatītos grāmatā, spied uz tās nosaukuma

„Nurtured by Love” 

Shinichi Suzuki

pieejama angļu un krievu valodās, latviešu valodā – tulkošanas procesā

„Ability Development from Age Zero”

Shinichi Suzuki

„His Speeches and Essays”

Shinichi Suzuki

„Young Children’s Talent Education & Its Method”

Shinichi Suzuki

„How to Teach Suzuki Piano”

Shinichi Suzuki

„Thoughts on the Suzuki Piano School: A Suzuki Method Symposium”

Haruko Kataoka 

​ “Suzuki changed my life”

Masaaki Honda

 

Successful Practising

Jenny Macmillan

Studying Suzuki Piano: More Than Music

Carole L. Bigler, Valery Lloyd Watts

Helping Parents Practice: Ideas for Making It Easier”, Volume 1

Edmund Sprunger

 

Building Violin Skills

Edmund Sprunger

Notis

Sonatina Concertata 2, for Piano & Strings

Kuhlau-McSpadden

Sonatina Concertata 3, for Piano & Strings

Clementi-McSpadden

Sonatina Concertata 4, for Piano & Strings

Beethoven-McSpadden

Ieraksti

LTV raidījums “Šeit un tagad”

Anša Stabiņģa saruna ar Suzuki skolotāju Tamāru Gžibovsku par Suzuki metodi, DVD.

Nurtured by Love

The life and work of Shinichi Suzuki, DVD

Shinichi Suzuki and the World of Sound, Volume 1

1953.-1956.gada ieraksts, Dāvana mātei un bērnam, CD

LvSA Dibināšanas koncerts

2013.gads, DVD

 

Takako Nishizaki plays Suzuki Evergreens

Volume 3, CD

Rocky Mountain Strings

(Suzuki vijolnieku grupa no ASV), DVD

Suzuki Gala 2016

Royal Albert Hall, London, DVD (koncerts)

 

Notis
Ieraksti
bottom of page