top of page

Suzuki sākotne Latvijā

Suzuki idejai Latvijā ir tāda pati sākotne kā ikvienam pilnbrieda augam - veselīga sēkla, kas iesēta auglīgā augsnē. Te satikās īstie cilvēki - katrs ar savu dzīves pieredzi un stāstu. Ikviena meklējumu ceļš un ieguldījums īstajā vietā un īstajā laikā radīja iespēju Suzuki idejai Latvijā būt sadzirdētai.

Tamāra, Agnese, Kristīne.jpg

Mūzikas skolotāja Agnese (dzīvo un strādā Īrijā) bija uzsākusi studijas Suzuki skolotāju mācībās. Savā sajūsmā par pieredzēto, mācoties pie ESA klavierspēles ekspertes Mērijas Makartijas, viņa dalījās ar savu JVLMA klavierspēles profesori Tamāru Bogdanovu. Tā radās ideja Mēriju Makartiju uzaicināt uz Latviju.

 

Savukārt, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas (RPIVA) skolvadības maģistrantūras studijās satikās Tamāra Gžibovska un Kristīne Rāviņa. Strādājot dažādās izglītības vidēs, abām bija radies jautājums: kas ir būtiskāks bērna personības attīstībai ilgtermiņā – labi rezultāti par katru cenu vai priekpilns, pozitīvs un motivējošs mācību process? Meklējot atbildes uz šo un citiem būtiskiem jautājumiem, ilgās diskusijās tika spriests, kā un kādus jauninājumus un alternatīvas pieejas būtu nepieciešams ieviest Latvijas mūzikas izglītībā.

2007. gada aprīlī notika RPIVA un prof. T. Bogdanovas organizētais seminārs „Suzuki filozofija un metode,” kuru kā vieslektore vadīja ESA klavierspēles eksperte Mērija Makartija. Tā Latvijā pēc ilgāka laika bija pirmā plašākā iepazīšanās ar Suzuki metodi. 

2007. gada vasarā, pirmās latviešu klavierspēles skolotājas devās uz Suzuki klavierspēles meistarklasi Skotijā. Vērojot priekā starojošus bērnus, kas kopā ar saviem mīlošajiem un atbalstošajiem vecākiem aizrautīgi piedalījās nodarbībās pie pasaules klases Suzuki viesskolotājiem, viņas nolēma sākt nopietni apgūt Suzuki pieeju.

2007.gadā Īrijā, vēlāk Skotijā tika uzsāktas ESA Suzuki klavierspēles skolotāju mācības pie Mērijas Makartijas. Skolotāju mācību process bija cieņas, pretimnākšanas, pieņemšanas un pozitīvisma piesātināts; vērsts uz sadarbību, vērošanu un vērtīgas praktiskās pieredzes ieguvi.  

merija.jpg
skolotajas+merija.jpg

Īrijas un Skotijas vietējās Suzuki audzēkņu ģimenes katrā mācību sesijā nodrošināja sirsnīgu apmešanās vietu un sniedza iespēju „dabā” piedzīvot to, kā Suzuki pieeja iemiesojusies šo ģimeņu dzīvē.

2008./2009.mācību gadā tika uzsāktas pirmās Suzuki metodes skolotāju prakses Latvijā, sniedzot iespēju ģimenēm mācīties Suzuki klavierspēles programmās Jelgavā un Rīgā.

2013.gada 22. februārī Suzuki skolotājiem un vecākiem apvienojoties, tika nodibināta Latvijas Suzuki Asociācija (LvSA). 

bottom of page