top of page

Suzuki filosofija un metode

Suzuki metodes pamatā ir pārliecība, ka visiem bērniem piemīt spējas un ka spējas ir attīstāmas un pilnveidojamas labvēlīgā vidē. 

LVSA_suzuki-kids.png

Pārsvarā visi bērni bez grūtībām iemācās runāt savā dzimtajā valodā. Lietojot šādu pašu, dabisku mācīšanās pieeju, sekmīgi var apgūt arī citas prasmes. Šo procesu Šiniči Suzuki /Shinichi Suzuki/ nosauca par Dzimtās valodas metodi, savukārt visu pedagoģijas sistēmu - par Talantu audzināšanu.
 

Šiniči Suzuki (1898 – 1989) ir dzimis un uzaudzis Japānā. 20. gadsimta divdesmitajos gados viņš studēja vijoļspēli Vācijā. Atgriezies Japānā, viņš pirmais sāka mācīt mūziku ļoti maziem bērniem.  Arī vēlāk pēckara gados viņš turpināja attīstīt savas idejas un mācīšanas filozofiju.

Pašlaik Suzuki metode ir izplatījusies visā pasaulē. Tā kā Š.Suzuki bija vijolnieks, viņš savas idejas īstenoja, mācot vijoļspēli. Mūsdienās Suzuki metodi lieto, lai mācītu daudzu mūzikas instrumentu spēli. Viņa izstrādāto metodi izmanto arī pirmskolas izglītībā un vairākās vispārējās izglītības jomās.

Suzuki metodes būtiskākie elementi

  • agrīns sākums

  • mūzikas klausīšanās svarīgums

  • vispirms mācīties spēlēt, pēc tam lasīt notis („vispirms runāt, tad lasīt”)

  • vecāku līdzdalība

  • audzinoša un pozitīva mācīšanās vide

  • profesionāla pieeja, ko nodrošina kvalificēts Suzuki skolotājs

  • dabiski veidotas skaistas skaņas nozīmīgums

  • pamatrepertuārs, ko lieto Suzuki audzēkņi visā pasaulē

  • sociālā mijiedarbība ar citiem bērniem: Suzuki audzēkņi visā pasaulē var komunicēt vienā mūzikas valodā

Suzuki metode sniedz iespēju bērniem muzicēt ļoti augstā līmenī. Daudzi Suzuki audzēkņi ir kļuvuši par profesionāliem mūziķiem, taču profesionālu mūziķu sagatavošana nav galvenais uzdevums: uzsvars ir uz bērna audzināšanu un attīstību vienotā veselumā ar mūzikas izglītības palīdzību.

Pats Š. Suzuki vienmēr teica, ka viņa vēlme ir attīstīt bērnā cilvēciskās vērtības. Viņš izmantoja katru izdevību, lai vērstu valstsvīru, skolotāju un vecāku uzmanību uz to, lai ikviena bērna spēju potenciāls tiktu. pienācīgi attīstīts.

LVSA-www_suzuki-ar-bernu.png

„Es gribētu, ja vien es to spētu, lai izglītība mainītos no vienkāršas apmācības uz tādu izglītību, kas, šī vārda visdziļākajā nozīmē, spētu iedvesmot, atraisīt un attīstīt cilvēka potenciālu pašā iedīglī. Tāpēc mani centieni ir veltīti Talantu Audzināšanas tālākai attīstībai: tas, par ko kļūs bērns, būs tieši atkarīgs no tā, kā viņš tiks audzināts un skolots. Es no sirds vēlos, lai visi pasaules bērni kļūst par krietniem un laimīgiem cilvēkiem ar izcilām spējām, jo esmu pārliecināts, ka ikvienam bērnam piemīt neierobežots spēju potenciāls. Tāpēc es veltīšu visus savus spēkus, lai īstenotu šīs pārmaiņas..”

/Š. Suzuki/

bottom of page