top of page

Inese Zandere

Suzuki klavierspēles skolēniem vēlos radīt gaišu, radošu un draudzīgu mācību vidi, kurā katrs var brīvi justies, rast draudzīgu atbalstu un muzicēt kopā. Mūzika ir daļa no mūsu dzīves. Tā izdaiļo mūsu dvēseli. Sarunā ar mūziku mēs smaidām sev un citiem.

Esmu 4.līmeņa Suzuki klavierspēles skolotāja, pašlaik pilnveidojos un turpinu mācības 5. līmenī. Pasniedzu Suzuki klavierspēles stundas Rīgas centrā otrdienās un ceturtdienās. 

 

klavierspēle​

Rīga, Mārupe

+371 29397452

zandereinese1@gmail.com

Individuālas Suzuki prakses

Inese-Zandere.jpg
bottom of page