top of page

Liene Paukšēna

Vijoles spēli esmu mācījusies Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolā, mūzikas bakalaura grādu ieguvusi tautas instrumentu spēles specialitātē Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, savukārt 2008. gadā Sociālo zinātņu maģistra grādu komunikācijas zinātnē Latvijas Universitātē.

Paralēli menedžera, producenta un mārketinga speciālista pienākumiem, strādāju mūzikas skolā par vijoles spēles skolotāju. Darbs ar bērniem ir atbildīgs. Tāpēc, lai pilnveidotu savu komunikāciju ar audzēkņiem, 2013. gadā uzsāku Suzuki skolotāju mācības. 2015. gada jūnijā nokārtoju Suzuki vijoļspēles 1.līmeņa eksāmenu Antverpenes Konservatorijā.

Lai mīlestība un prieks ir ar mums. Mūzika ir dvēseles valoda. Tāpēc – ieklausieties! 

 

vijoļspēle

+371 29489488

liene.pauksena@gmail.com

Individuālas Suzuki prakses

Liene-Pauksena.jpg
bottom of page