top of page

LATVIJAS SUZUKI ASOCIĀCIJA
Engures Mūzikas un mākslas skola

Aicina Latvijas Mūzikas skolu un interešu izglītības mūzikā pedagogus uz

profesionālās kompetences pilnveides programmu
“Mūzikas izglītības alternatīvas pieejas -
ievads un meistarklases Suzuki metodē”

(24 stundu apjomā)

Norises vieta: Engures mūzikas un mākslas skola (Skolas iela 10A, Engure),
Norises laiks: 2022.gada 10. un 11.augusts
Programmas mērķis:
1. Iepazīstināt skolotājus ar Suzuki metodes pamatprincipiem teorijā un praksē
2. Rosināt jaunu, alternatīvu mācību metožu pielietošanu mūzikas izglītībā
3. Suzuki pieejas un mācību procesa vērošana praksē.
Programmas tematika:
1. Suzuki pieeja – dzimtās valodas metode
2. Mūzikas klausīšanās kā mūzikas domāšanas veidošanās pamats
3. Ģimenes loma mācību procesā un vecāku izglītošana
4. Mūzika kā palīgs bērna ar īpašām vajadzībām attīstībā
5. Tonalizācija
6. Individuālās un grupu nodarbības
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma norisinās Latvijas Suzuki
Asociācijas rīkoto 4. Latvijas Suzuki vasaras meistarklašu ietvaros, kurās piedalās Suzuki
klavieru, vijoles un čella spēles audzēkņi, skolotāji un viesskolotāji no Lietuvas- Sabina
Kalibataite (klavieres), Oksana Tuneviča (vijole), Valdas Povilaitis (čells).
Dalības maksa: 50 EUR (neietver ēdināšanas un nakšņošanas izdevumus)
Vairāk informācijas : https://www.suzukimetode.lv/nacionala-meistarklase
Saziņai :lvsuzukia@outlook.com
PIETEIKTIES:https://docs.google.com/forms/d/1Nj0usnua_cQKJioHEA66jdvPqHwXnX3GCd
WiU3kMEy0/edit

bottom of page